Alle assortimenten

Ontstopper Greenspeed Drain Blitz 1 literOp werkdagen vóór 15:00 uur besteld, de volgende werkdag geleverd*

Merk
Greenspeed

Verpakking
Fles

Adviesprijs
€ 10,14

Artikelcode
1385372

Besteleenheid
1

Product omschrijving


 • Drain Blitz is een ecologische ontstopper voor professioneel gebruik.
 • Drain Blitz lost de verstoppingen van papier, zeep, vet, haar, kalk zeep en andere organische materialen op.
 • Het product tast de leidingen niet aan.
 • Drain Blitz is vrij van chloor- of andere verbindingen, van minerale zuren en van detergenten afgeleid van petroleum.
 • Alle gebruikte detergenten zijn van plantaardige oorsprong.
 • Alle ingrediënten van niet-minerale oorsprong zijn volledig biologisch afbreekbaar.
 • Onverdund product in de leiding brengen. 24h laten inwerken, en doorspoelen met water.
 • Gevarenaanduidingen:
 • H290 Met. Corr. 1: Kan bijtend zijn voor metalen.
 • H314 Skin Corr. 1A: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • Veiligheidsaanbevelingen:
 • P280: Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming,gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P330+P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen GEEN braken opwekken.
 • P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
 • P501: Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale /internationale voorschriften.

Specificaties


Artikelcode 1385372
Merk Greenspeed
EAN 5407003310351
OEM Code 4003096