Alle assortimenten

Alleslijm Collall 1000mlOp werkdagen vóór 15:00 uur besteld, de volgende werkdag geleverd*

Merk
Collall

Verpakking
Fles

Adviesprijs
€ 10,76

Artikelcode
1388021

Besteleenheid
1

Product omschrijving


 • Collall Alleslijm is een sterke transparante sneldrogende lijm, voor verlijming van papier, karton, kurk, hout, textiel, glas, steen, keramiek, leer en diverse kunststoffen.
 • In een literfles voor gebruik op bijvoorbeeld scholen.
 • Gevarenaanduidingen; H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • Veiligheidsaanbevelingen; P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P261 Inademing van damp vermijden.
 • P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor klein chemisch afval.

Specificaties


Artikelcode 1388021
Merk Collall
EAN 8711557403108
OEM Code COLAL1000
ADR code 3.0 Brandbare vloeistoffen

Gerelateerde artikelen