Alle assortimenten

Terpetine Bleko special 1l


€ 7,31 /Stuk excl. BTW € 8,85 (incl. BTW)

Op werkdagen vóór 17:00 uur besteld, de volgende werkdag geleverd*

Merk
Bleko

Verpakking
Stuk

Adviesprijs
€ 8,65

Artikelcode
1387486

Besteleenheid
12

Product omschrijving


 • Terpentine (verfverdunner) voor synthetische lakken en olieverven.
 • Tevens te gebruiken als ontvetter voor metalen.
 • Speciale terpentine is aromaatvrij, reukarm en een stuk vriendelijker voor mens en milieu.
 • Inhoud 1 liter.
 • Gevarenaanduidingen:
 • Asp. Tox. 1: H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • Flam. Liq. 3: H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • Veiligheidsaanbevelingen:
 • P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P331: GEEN braken opwekken.
 • P501: Inhoud/verpakking afvoeren conform de geldende wettelijke regeling inzake afvalverwerking.

Specificaties


Artikelcode 1387486
Merk Bleko
EAN 8712457010601
OEM Code 1010121210100
Budget artikel Neen
Kleur Transparant
Soort Materiaal Terpentine
Commerciële kleurnaam Transparant