Alle assortimenten

Siccatief Bleko 500ml


€ 12,49 /Stuk excl. BTW € 15,11 (incl. BTW)

Op werkdagen vóór 15:00 uur besteld, de volgende werkdag geleverd*

Merk
Bleko

Verpakking
Stuk

Adviesprijs
€ 17,51

Artikelcode
1387481

Besteleenheid
8

Product omschrijving


 • Versnelt de droging van medium.
 • Slechts druppelsgewijs te gebruiken, teveel siccatief vergroot de kans op craquelures. Gevarenaanduiding:
 • H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H361d - Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
 • Veiligheidsvoorschrift;
 • P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
 • P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P331: GEEN braken opwekken.
 • P501: Inhoud/verpakking afvoeren conform de geldende wettelijke regeling inzake afvalverwerking.

Specificaties


Artikelcode 1387481
Merk Bleko
EAN 8712457005201
OEM Code 1010580850000
Soort Materiaal Bleko
Kleur Transparant
Inhoud (Netto) 500
Commerciële kleurnaam transparant
Water verdunbaar Neen
Budget artikel Neen
Soort verf Olieverf