Alle assortimenten

Luchtverfrisser Euro Green Air Darkwood Bergamot 6stOp werkdagen vóór 15:00 uur besteld, de volgende werkdag geleverd*

Merk
Euro Products

Verpakking
Doos

Adviesprijs
€ 95,22

Artikelcode
1386846

Besteleenheid
1

Product omschrijving


 • Green Air Darkwood Bergamot vullingen passen in de passieve luchtverfrisser Quartz White en Black dispenser.
 • De vullingen zijn vervaardigd uit ongebakken klei en daardoor biologisch afbreekbaar.
 • Verder zijn er geen batterijen nodig en gaat de vulling ruim 60 dagen mee.
 • De vullingen zijn in het bezit van het Amerikaanse milieucertificaat, Carbon Footprint Approved.
 • Doos met 6 stuks.
 • Gevarenaanduidingen;
 • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • · Veiligheidsaanbevelingen;
 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
 • P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P273 Voorkom lozing in het milieu.
 • P280 Beschermende handschoenen dragen.
 • P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
 • P321 Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Specificaties


Artikelcode 1386846
Merk Euro Products
EAN 5420063581134
OEM Code 417364
Garantie 12