Alle assortimenten

Fotolijm Lero tube 100mlOp werkdagen vóór 14:00 uur besteld, binnen 1 á 2 werkdagen geleverd*

Merk
Lero

Verpakking
stuk

Adviesprijs
€ 5,65

Artikelcode
836203

Besteleenheid
1

Product omschrijving


 • Voor schoon, snel en rimpelloos plakken van foto’s en papier.
 • Zuurvrij, trekvrij, watervast en krimpvrij.
 • Breng een laagje Lero lijm aan op beide op elkaar te plakken vlakken.
 • Even laten drogen en dan de vlakken op elkaar drukken.
 • Overtollige lijm kan zonder vlekken worden weggewreven.
 • Eenmaal geplakte foto’s kunnen gemakkelijk weer verwijderd worden.
 • Tast inkjet-afdrukken niet aan.
 • Veiligheidsinformatie: na het inademen frisse lucht toedienen.
 • Bij klachten arts ontbieden.
 • Geen speciale maatregelen noodzakelijk.
 • Na huidcontact: Over het algemeen is het product niet prikkelend voor de huid.
 • Na oogcontact: Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen.
 • Na inslikken: Als de klachten niet minderen, een arts raadplegen.
 • Gevarenaanduiding;
 • H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • Veiligheidsvoorschrift;
 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P261 Inademing van damp vermijden.
 • P264 Na het werken met dit product handen, onderarmen en gezicht grondig wassen.
 • P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.

Specificaties


Artikelcode 836203
Merk Lero
EAN 8712575713613
OEM Code 145677
Kleur Transparant
Commerciële kleurnaam transparant
Garantie 24
Soort lijm Fotolijm
ADR code 3.0 Brandbare vloeistoffen

Vaak samen gekocht