Alle assortimenten
hijdra.fit

Alles over vitaliteit op en rondom de werkplek


Vitaliteit is van grote betekenis voor ons én voor onze klanten. Van burgers wordt steeds meer zelfredzaamheid gevraagd. We zien in de maatschappij dat de vraag naar arbeid verandert door technologische, mondiale en economische ontwikkelingen. Waar vroeger de nadruk lag op lifetime-employment, ofwel langdurig hetzelfde werk doen bij eenzelfde bedrijf, is de laatste jaren de nadruk komen te liggen op lifetime-employability, ofwel een leven lang vitaal, duurzaam inzetbaar, zijn.

Werkplezier

Verhoogt de productiviteit
en vergroot de successen.

Gezondheid

Zowel fysieke als psychische gezondheid
is erg belangrijk voor de vitaliteit.

Organisatiecultuur

De cultuur binnen een bedrijf
is bepalend voor de sfeer onderling.

Loopbaan & ontwikkeling

Trainingen, workshops en coaching
zorgt voor de juiste ontwikkeling.

Blogs over vitaliteit

Elke week een nieuwe blog


Vitaliteitspartners van hijdra.com


Vitaal en goed inzetbaar personeel is de sleutel tot succes

Gezonde en fitte medewerkers zorgen voor een energieke organisatie met een goede sfeer. Een gezonde organisatie is vitaal en uiterst effectief. Gezondheid, werkplezier, loopbaan en ontwikkeling zijn nauw met elkaar verbonden. Medewerkers die op hun plek zitten blijven meestal gezond functioneren, omgekeerd kunnen er ook juist gezondheidsklachten ontstaan bij medewerkers die in hun loopbaan op een verkeerd spoor terecht zijn gekomen.

"Met hijdra.fit willen we er voor zorgen dat alle medewerkers vitaal en goed inzetbaar blijven."

Dirk-Jan Hijdra

Vitaliteit gaat over meer dan gezondheid. Werkplezier, persoonlijke groei en organisatiecultuur zijn minstens zo belangrijk om te zorgen dat uw medewerkers inzetbaar zijn, nu en in de toekomst. U vindt deze thema’s daarom terug op dit platform. Ter inspiratie en met de nodige tips voor u als werkgever, maar vooral ook met tips voor uw medewerkers zodat zij samen met u , met elkaar en zelf aan de slag kunnen met elk van de vier thema’s; gezondheid, werkplezier, organisatiecultuur en loopbaan & ontwikkeling.

Wat levert duurzame inzetbaarheid op?

Door de stijgende AOW-leeftijd is het noodzakelijk dat Nederlanders steeds langer doorwerken. Om dit mogelijk te maken, moeten zij langer inzetbaar zijn én blijven voor (verschillende) werkgevers. Daarbij ligt de aandacht op goed, gemotiveerd en gezond werken. De voordelen van investeren in duurzame inzetbaarheid zijn minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit.


Investeren in duurzame inzetbaarheid kan leiden tot een lager ziekteverzuimpercentage. Uit een doorrekening in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) blijkt dat een daling van het ziekteverzuimpercentage met 1 procentpunt al veel geld oplevert. Bij een bedrijf met 100 medewerkers is dat jaarlijks zo’n 41.000 euro.


Een ander voordeel van duurzame inzetbaarheid is een hogere arbeidsproductiviteit. In een bedrijf met 100 medewerkers is een productiviteitsstijging van 1 procentpunt voldoende voor een omzettoename van zo'n 95.000 euro per jaar.Voor de uitvoering van dit project is gebruikt gemaakt van subsidie vanuit het Europees Sociaal Fonds.