Alle assortimenten
Blogs en Inspiratie Luchtverversing op kantoor
Geschreven door: Monique Bruijn

Luchtverversing op kantoor


Zonder dat je het ziet kan de lucht op het werk van slechte kwaliteit zijn en daarmee voor veel klachten zorgen. Dit kan ook komen door een laag zuurstof gehalte door het ademen van mensen. Luchtverversing is daarom erg belangrijk. En het is door de overheid ook opgenomen in het arbeidsomstandighedenbesluit.

De grootste luchtvervuiler zijn wij zelf

Lucht op de werkplek wijkt vaak af van buitenlucht. Op de werkplek kunnen de concentraties van stoffen, gassen en dampen door werkprocessen veel hoger liggen, zonder dat dit te zien of te ruiken is. Bovendien zorgen mensen op de werkplek voor een toename van uitgeademde lucht en voor stofdeeltjes in de lucht vanwege kleding en de slijtage van huishoudelijk textiel en vloerbedekking. Op elke werkplek is het daarom van belang dat de vuile lucht wordt vervangen door verse lucht. Het filteren van de vuile lucht biedt meestal geen oplossing vanwege de gassen. Daarom ligt ventileren met buitenlucht voor de hand.

Vuile lucht ontstaat vaak door:

 • Opname van stofdeeltjes van kleding en vloerbedekking.
 • Het ademen van mensen
 • Uitstoot van kantoorapparatuur zoals printers, faxen en kopieerapparaten.
 • Micro-organismen zoals schimmels en bacteriën door een te hoge luchtvochtigheid.
 • Stoffen die tijdens werkprocessen vrijkomen. 

Gezondheidsklachten door vuile lucht

Vervuilede lucht kan leiden tot een groot aantal gezondheidsklachten. Veelvoorkomende klachten zijn:

 • Last van luchtwegen/astma.
 • Irritatie aan de ogen en huid.
 • Het optreden van allergische reacties.
 • Hoofdpijn en concentratieproblemen.

Als deze klachten bij veel mensen in de zelfde werkomgeving voorkomen en duidelijk gerelaeerd zijn aan het gebouw, spreekt men ook wel van een sick-building-syndrome.

De Arbowet en luchtverversing

De eisen die aan de luchtkwaliteit op de arbeidsplaats worden gesteld staan in het Arbobesluit (artikel 6.2.: luchtverversing).

 • Op de arbeidsplaats is voldoende niet-verontreinigde lucht aanwezig.
 • Luchtverversingsinstallaties zijn altijd bedrijfsklaar. 
 • Luchtverversingsinstallaties functioneren zodanig dat werknemers niet aan hinderlijke tocht worden blootgesteld.
 • Luchtverversingsinstallaties zijn voorzien van een controlesysteem dat storingen in de installatie signaleert voor zover dat noodzakelijk is voor de gezondheid van de werknemers. 
 • Luchtverversing mag zowel via de mechanische manier (ventilator) als via de natuurlijke weg plaatsvinden (tocht). Een open raam biedt zelden ventilatie als de ruimte aan de tegenovergestelde wand geen luchtdrukverschil heeft. Bij lokale verwarming is vrijwel altijd ventilatie aanwezig vanwege het feit dat warme lucht opstijgt. (Schone) koude lucht kan vervolgens de plaats innemen van de warme lucht die via het plafond de ruimte kan verlaten. Op deze wijze vindt ook ventilatie plaats.

Gangbare adviezen voor luchtverversing

In kantoorruimten wordt geadviseerd om een minimale luchtverversing van 30 m³/uur per persoon te hanteren bij licht fysiek inspannende werkzaamheden en 50 m³/uur bij fysiek zwaarder inspannende werkzaamheden. Voor scholen adviseert de GG&GD een minimale luchtverversing van 40 m³/uur en liever nog 50 m³/uur. Het gaat hier immers om mensen in de groei. Ook heeft een vervuilde lucht een mogelijk negatief effect op de schoolprestaties. Bij industriële werkplekken zal 50 m³/uur ruim voldoende zijn. Vanwege allerlei processen zal de ventilatie berekend moeten worden met als uitgangspunt alle mogelijke vormen van verontreiniging.


Luchtverversing mag nooit leiden tot hinderlijke tocht. Tocht wordt volgens de normen als hinderlijk ervaren zodra de luchtsnelheid boven de 0,15 m/s komt (in de zomer mag dit 0,25 m/s zijn). Beter is de tocht niet boven de 0,1 m/s te laten komen.

Schonere lucht met de juiste planten

Air So Pure omvat een groep planten waarvan de gezonde effecten wetenschappelijk bewezen zijn. De aanwezigheid van deze planten die de lucht zuiver maken zorgt voor gezonder en prettiger wonen/ werken en daardoor voor meer welzijn en productiviteit en minder ziekteverzuim.

Advies, tips en de laatste trends!

Als je meer wilt weten over het gebruik van de juiste planten op kantoor gaan we graag met je in gesprek. Door de samenwerking die we hebben met verschillende kwekerijen in onze regio kunnen we snel schakelen en hebben we de juiste kennis altijd in huis.

"Wij adviseren u graag over het gebruik van de juiste planten voor op kantoor."

Monique Bruijn