Alle assortimenten
Nieuws en Ontwikkelingen hijdra.com doorloopt met succes ESF-traject duurzame inzetbaarheid
Geschreven door: Tom van der Wal

hijdra.com doorloopt met succes ESF-traject duurzame inzetbaarheid


Het voltallig personeel van hijdra.com heeft het traject duurzame inzetbaarheid (DI) doorlopen. Met als resultaat fitter personeel en een hechter teamverband. Directeur Dirk-Jan Hijdra is dan ook blij dat hij die stap heeft gezet. Voor de financiering ervan maakte hij gebruik van ESF-subsidieregeling DI bedrijven. Voor het aanvragen van deze subsidie van het Europees Sociaal Fonds kreeg hij ondersteuning van Novaka.

Fitter personeel, hechter teamverband

'De veranderingen in de markt gaan snel. Wij zijn tegenwoordig veel meer een dienstverlener. Het persoonlijk contact met de klant, de rol van gastheer of gastvrouw is de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Dan weegt het des te zwaarder dat mijn personeel goed in zijn vel zit en in staat is als team te werken. Dat mijn mensen weten dat ze op de goede plek zitten, dat ze de dingen doen waar ze goed in zijn en die hun energie geven. En dat ze van elkaar weten welke activiteiten dat zijn, zodat ze daarmee in hun samenwerking rekeneing houden.'


Aantrekkelijker

Aldus motiveert Dirk-Jan Hijdra waarom hij vorig jaar bij Novaka aangaf graag met zijn voltallige groep van veertien medewerkers deel te nemen aan het ESF-traject Duurzame Inzetbaarheid. Aan, om precies te zijn, het traject dat specifiek gericht is op het verhogen van de lichamelijke en geestelijke vitaliteit. 'En het is ook nog eens goede manier om duidelijk te krijgen wat voor mensen je nog nodig hebt om je team verder te versterken. En andersom maakt het sollicitanten duidelijk dat hijdra.com een bedrijf is dat aandacht geeft aan zijn mensen. Dit traject heeft ons aantrekkelijker gemaakt als werkgever', zo is Dirk-Jans overtuiging.


Subsidie

Na die aanmelding bij Novaka is de branchorganisatie aan de slag gegaan om voor de projectinrichter uit Leimuiden de subsidie te verwerven uit het ESF Duurzame Inzetbaarheid, het Europees Sociaal Fonds van de EU speciaal gecreëerd om de duurzame inzetbaarheid te verhogen. 'Om te voldoen aan de criteria die het fonds stelt, is echt kennis van zaken nodig. Zonder de ondersteuning van Novaka hadden wij het nooit voor elkaar gekregen', beaamt Dirk-Jan volmondig. Vervolgens is zijn medewerker en projectleider Afra van Ruiten aan de slag gegaan om een geschikte vitaliteitsadviseur te vinden. Dat werd Judith van Altena van Workemotion, iemand met een bewezen trackrecord op het terrein van duurzame inzetbaarheid.


Werkplezier?

Begin dit jaar startte het programma, door het personeel 'hijdra.fit' gedoopt, met een middag waarop in drie groepjes een 'Koerskaart' werd ingevuld. Daarbij werd per persoon besproken wat die in zijn jonge jaren wilde worden, wat hij nu is en wat hij in de toekomst zou willen zijn. Met andere woorden: waar je in je werk je plezier uit haalt en wat nodig is om de komende jaren fluitend naar je werk te (blijven) gaan. Dirk-Jan bleek heel consequent: hij wilde als jongen al ondernemer worden, is dat ook geworden en wil dat blijven, want haalt uit dat bestaan veel energie. Maar voor een collega gaven die vragen, de daarop volgende 'nulmeting', vitaliteitsgesprekken en een persoonlijk gesprek met een loopbaancoach - allemaal onderdeel van het DI-traject - de aanzet om nog eens goed te bezien of haar rol als administrateur wel goed bij haar paste. Inmiddels is ze weer terug naar de zorgsector, waar ze eerder werkzaam was.

"Het werd duidelijk hoe we mensen
in hun kracht kunnen zetten."

Afspraak met jezelf

De Koerskaasten en ook de daaropvolgende nulmeting en vitaliteitsgesprekken besluiten met de vraag naar wat je gaat doen: welke afspraak maak je met jezelf om het (nog) meer energie - vitaler - je functie te vervullen? Voor Dirk-Jan was die heel concreet: vijf kilo afvallen. Andere personeelsleden hadden een vergelijkbare wens. 'Meer bewegen' stond dan ook als doelstelling in menig plan van aanpak. Een belangrijk hulpmiddel werd de Fitbit. Elke personeelslid kreeg tijdens het traject dit horloge ter beschikking dat je stappen telt, je hartslag monitort en ook de kwaliteit van je slaap in de gaten houdt. Vervolgens is er onder leiding van Judith onder meer een wandelworkshop georganiseerd. Daarin staan ademhalingstechniek en wandelen centraal, met als concreet doel de hartslagfrequentie-in-rust naar beneden te krijgen. Ook is er onder leiding van een diëtiste een gezonde lunch voorbereid.


Meer fietsen, anders vergaderen

'Wekenlang werd er binnen hijdra.com veel over gesproken, werden scores vergeleken. Niet om elkaar af te troeven, maar om je aan anderen te spiegelen. Ook hebben we met een aantal medewerkers deelgenomen aan een wandeltocht die hier in Leimuiden georganiseerd wordt. Die sponsorden we al jaren, nu hebben we ook meegedaan. En dat blijven we doen', aldus Afra, die vertelt dat er nu ook meer naar het werk gefietst wordt, ook door haarzelf. Elf kilometer enkele reis vanaf haar thuisbasis Alphen aan den Rijn, vertelt ze met gepaste trots. 'Ook zijn we', vult Dirk-Jan aan, 'op een wat andere manier gaan vergaderen. Staand, maar - belangrijker - dankzij het traject is de communicatie verbeterd en vergaderen we met meer begrip voor elkaar. Mensen zijn zich meer bewust van hun eigen taak, wat ze willen en hebben meer inzicht in de rol en de wensen van hun collega's. Daardoor is het team nu sterker'.


Iedereen mee

'Heel belangrijk was dat iedereen mee kon komen. hijdra.fit moest niet iets worden van alleen de sportiefsten of de meest gemotiveerden. Dankzij de laagdrempelige opzet met veel persoonlijk contact individueel en in groepsverband, is dat ook gelukt', blikt Dirk-Jan terug. En niet alleen het voltallige personeel werd er in meegenomen, tot op zekere hoogte ook de achterban thuis. Begin juli waren echtgenoten en kinderen welkom bij een gezonde barbecue. 'Om de familie enigszins bewust te maken van het DI-traject waar hun vader, moeder of echtgenoot doorheen si gegaan.'


Uitdragen

hijdra.fit is nu voltooid. Maar eigenlijk kun je daar niet van spreken, realiseren Afra en Dirk-Jan zich. 'Het heeft handvatten gegeven om duidelijk te krijgen wat beter kan om de vitaliteit van de medewerkers te vergroten, hoe we iedereen zo goed mogelijk in zijn of haar kracht kunnen zetten. Nu is het zaak dat bewustzijn vast te houden', aldus Dirk-Jan, die opstaat om even later met een banner terug te komen waarop het volledige traject in steekwoorden is beschreven. 'Die banner staat hier in de hal. Om onszelf er steeds op te attenderen wat nodig is om vitaal te blijven. Maar hij dient ook als aanknopingspunt voor gesprekken met klanten, leverancier en colleg-bedrijven over duurzame inzetbaarheid.'


Niet gratis

Een belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen van de ESF-subsidie is dat er binnen zes weken na de afronding van het project een eindrapportage wordt ingediend. In die eindrapportage zijn onder meer van elke adviseur referenties en urenregistraties opgenomen, een projectsamenvatting, een financiële verantwoording en een inhoudelijk eindverslag, waarin de genomen stappen en geboekte resultaten staan beschreven. Goedkeuring daarvan is goed voor 50 procent subsidie van de gemaakte out-of-pocket kosten. 'Daarnaast zijn er ook kosten die niet onder de subsidieregeling vallen', nuanceert Dirk-Jan. De workshops en individuele begeleiding vinden per slot van rekening in werktijd plaats. 'En voor het leiden van het project is Afra een aantal dagen vrijgemaakt. Maar die investering is het zeker waard geweest.'