Alle assortimenten
Blogs en Inspiratie Biodynamische verlichting voor meer productiviteit
Geschreven door: Tom van der Wal

Biodynamische verlichting voor meer productiviteit


In het menselijk lichaam verloopt iedere dag hetzelfde programma. De „inwendige klok“ bepaalt slaap- en waakfase, maar ook hartfrequentie, bloeddruk, en stemming – een ritme van biologische processen dat wezenlijk door licht geregeld en ondersteund wordt. Daarbij spelen vooral de hormonen cortisol en melatonine een rol. Wanneer licht ontbreekt als klok resp. aftelklok voor het lichaam, kunnen als gevolg daarvan chronische vermoeidheid, slaapstoringen of depressies optreden.

Pulse VTL (Visual Timing Light) zorgt voor motiverend licht op kantoor. De hele dag. Het innovatieve lichtmanagementsysteem brengt de dynamiek van het natuurlijk daglicht binnen het gebouw en breidt de emotionele en ergonomische aspecten van de lichtkwaliteit uit. Het biodynamisch licht (Human Centric Lighting) kan vooral op kantoren met gering daglicht en in de wintermaanden, als de inwendige klok nauwelijks gesynchroniseerd worden met het daglicht, het welzijn van de medewerkers duurzaam sterken.

Ontwikkeld is het innovatieve lichtmanagementsysteem in nauwe afstemming met prof. dr. ing. Herbert Plischke, professor voor licht en gezondheid aan de Hogeschool München, faculteit voor toegepaste natuurwetenschappen en mechatronica. Uitgerust met Pulse VTL verandert een biologisch effectieve lamp helderheid en lichtkleur, georiënteerd aan het natuurlijke licht. Het grootste effect bereikt biodynamisch licht (Human Centric Lighting) als het vanuit een lichtbron met een groot vlak (indirecte verlichting) en onder de juiste invalshoek (van voren en van boven) op het oog treft.

Pulse VTL is een onafhankelijk werkend systeem voor lichtmanagement. Als intelligente bouwsteen in staande biodynamische LED-armaturen geïntegreerd (bijvoorbeeld de Lavigo VTL), simuleert Pulse VTL het verloop van daglicht.


De intensisteit en lichtkleur van het indirect door de lichtbron geleverde licht volgen een naar wetenschappelijke gezichtspunten vastgelegde, tijdgebonden regelcurce.


De lichtkleur varieert tussen 6.500 K (gelijk aan daglicht, activerend) en 2.700 K (warm wit, gezellig). Dit verloop komt het meeste overeen met natuurlijk licht en wordt door de gebruiker als aangenaam ervaren. De regelcurve is in de fabriek ingesteld. In de expertmodus kunnen individuele voorinstellingen geprogrammeerd worden, bijvoorbeeld voor weekends of individuele maanden.

Licht bij het samenspel met de hormonen

Cortisol- en melatoninepeil van het lichaam in een typisch verloop van een dag.

's Morgens

's Morgens wordt in het lichaam het hormoon cortisol geproduceerd. Het stimuleert de stofwisseling en programmeert het lichaam op dagbedrijf. Het eerste morgenlicht onderdrukt de productie van het slaaphormoon melatonine. Pulse VTL ondersteunt aan het begin van het kantoorwerk de activiteit van het stresshormoon cortisol door stimulerend koel-wit licht en hoge lichtsterkten.

Tussen de middag

In de loop van de dag wordt het hormoon cortisol in het lichaam permanent afgebouwd. Desondanks is er rond de voormiddag nog steeds een goed prestatievermogen van de op kantoor werkende mensen. Voor Pulse VTL betekent dat nog steeds overwegend activerend koel-wit licht en eerder hoge lichtsterkten bij te dragen.

's Middags

In de middag is de cortisol-productie in het lichaam al duidelijk afgenomen; de actieve werkfase nadert het einde. De productie van het slaaphormoon is op dit tijdstip nog niet gewenst. Pulse VTL ondersteunt deze overgangstijd door een neutraal, gemengd licht. De sterkte van de verlichting wordt successief vermindert.

's Avonds

Het hormoon melatonine maakt moe en verlaagt de activiteit ten gunste van de nachtrust. Bij biodynamisch licht overdag valt de melatonine-spiegel 's nachts dienovereenkomstig hoog uit. De mens slaapt goed en is de volgende uitgerust en productief. Pulse VTL begeleidt de overgang naar de rustfase door een vermindering van de helderheid en ontspannend warm-wit licht.

Invloed op de gezondheid

De mens is de belangrijkste hulpbron in de onderneming. Echter, slechte verlichting leidt tot vermoeidheid, hoofdpijn en ziekte. Door nieuwe lichtconcepten laten gezondheidsproblemen op de werkplek zich beduidend verminderen: Door optimalisatie van de verlichting verminderen visuele klachten met meer dan 50%, eveneens worden vermoeidheid en concentratieverlies effectief tegengegaan.


Zo zorgen investeringen in de juiste verlichting onder de streep voor een verlaging van het ziekteverzuim. Dat betaalt zich terug in middel- en lange termijn vermindering van overige personeelskosten, bij gelijktijdige verbetering van het welbevinden van de medewerker op de werkplek.

Een lichtmeting laten uitvoeren

Wij kunnen op iedere werkplek, kantine of werkplaats een lichtmeting uitvoeren. We kijken naar de hoeveelheid daglicht, de hoeveelheid onnatuurlijk licht en waar de knelpunten zitten en wat er verbetert kan worden door middel van (kleine) aanpassingen. Vervolgens maken we voor jou een lichtplan op maat met het oog op meer productiviteit.

"Ik kom graag bij u langs om u en uw medewerkers te adviseren over de juiste verlichting op de werkplek."

Cees Horsman

Producten in dit artikel


Bekijk dit product in onze showroom

Vloerlamp Waldmann LAVIGO DPS 372/D Wit

Artikelcode 121708000-00630735
€ 924,75 /1/Stuk excl. BTW € 1.118,95 (incl. BTW)

Vloerlamp Waldmann LAVIGO DPS 372/P Bewegingssensor Wit

Artikelcode 121695000-00610208
€ 1.199,00 /1/Stuk excl. BTW € 1.450,79 (incl. BTW)